Hamar kommunes alkoholpolitikk blir i hovedsak videreført. Det gjelder også  salgs- og skjenketidene i kommunen.

På store konserter og festivaler skal det i større grad tas hensyn til barn og unge. Det er derfor besluttet at dersom arrangementet har en særlig appell til barn og unge under 18 år, skal det være et eget avgrenset område for aldersgruppen over 18 år der det kan skjenkes alkohol.

Dokumentet "Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028" finner du her. (PDF, 1MB)

Fornying av salgs- og skjenkebevillinger

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes innen 30. september. Administrasjonen vil sende ut et forenklet søknadsskjema til alle bevillingshavere før ferien. Skjemaet må fylles ut av bevillingshavere innen 18. august.