- Vi har sterke tradisjoner for samarbeid, og vi har funnet avtaler som ble inngått allerede på 50- og 60-tallet, sier Hamars beredskapskoordinator, Hans-Erik Gaare. 

Møter i fredstid

Både Røde Kors og Sanitetskvinnene forteller at de setter pris på samarbeidet, og det å ha et beredskapsnettverk som også møtes regelmessig i "fredstid". Når hjelpen da trengs, kjenner de til hverandres og vet hvilke ressurser og utstyr de enkelte kan bidra med. 

I juni var for øvrig beredskapsaktørene i Hamar og omegn samlet under arrangementet "A walk in the park" på Koigen - og hele 7.000 besøkende fikk innsikt i at både offentlig og frivillige ressurser trengs når krisen rammer. 

Lenker


Disse var med på signeringen (bildet): Anne Kleppenes Verne og Lillian Dahlseng, Hamar Sanitetsforening, Hans-Erik Gaare, beredskapskoordinator Hamar kommune, samt Grethe Bakken, Vang Røde Kors og Mariann Mikkelsen. Hamar Røde Kors.