Gullklokkene som ble delt ut, er ikke bare et symbol på medgått arbeidstid, men en fortjent påskjønnelse for utholdenhet, lojalitet og mangeårig kompetanse, som har kommet kommunen og innbyggerne til gode. 

Det understreket både kommunedirektør Osmund Kaldheim, konstituert HR-leder Mette Braathen, ordfører Vigdis Stensby og varaordfører Jane Meyer, som innledet de to samlingene. 

Personlig takk

Kommunedirektøren ga hver av jubilantene en personlig takk, krydret med anekdoter og morsomme tilbakeblikk fra de siste 25 årene. Mye har skjedd på alle kommunalområdene, og de som ble ansatt i 1998, har vært med på en rivende utvikling, både faglig og teknologisk. Ikke minst har vi nesten alle med oss mobilen som "følgesvenn" og hjelpemiddel, og vi må utføre digitale oppgaver ved siden av alle andre gjøremål. Dette var langt unna hverdagen for 25 år siden.

Samhold og fellesskap

Ordføreren og varaordføreren understreket betydningen av kontinuitet parallellt med endringsvilje og utvikling av ny kompetanse. Noe "turn-over" er nødvendig, men at noen representerer de lange linje og er historiebærere, det er minst like viktig.

Å tjene samme arbeidsgiver i 25 år vitner dessuten både om utholdenhet, trivsel og pålitelighet. Men også om en arbeidsplass som oppleves som trygg og god, og der det er samhold og fellesskap.

Ikke nødvendigvis en slutt

For noen markerte gullklokka slutten på et langt yrkesliv, men det gjaldt slett ikke for alle. For flere var det "bare" en hyggelig milepæl før nye oppgaver skal løses.  Oppfordring om fortsatt å være bærebjelker i Hamar kommune, var da også tydelig fra kommunedirektøren. - Her trenger vi alle! sa han. Stor takk til hver og en!

Gratulerer med gull!

Opplæring og oppvekst:

 • Hanne Bråten, Kronborg barnehage
 • Hilde Granli Frydenlund, Rollsløkken SFO
 • Linda Antonsen Hoel, Skramstad barnehage
 • May Elin Hansen, Ajer barnehage
 • Anita Ilseth-Lillemæhlum, Lovisenberg barnehage
 • Ann Torild Johnsen, Ener ungdomsskole
 • Frode Johnsen, Storhamar skole
 • Liv Irene M. Kristiansen. Martodden barnehage
 • Snjezana Naglic, Felles tjeneste for flere skoler
 • Anne Nilsen, Solvang barnehage
 • Margit Nordstoga, Helsestasjon
 • Kirsti Eide Nyhus, Ajer ungdomsskole
 • Ann Christin Nyseth, Ridabu skole
 • Giovana Guillermo Salced, Åker barnehage
 • Magne Reidar Tvinnereim, Solvang skole
 • Kjetil Frode Vangløkken, Lovisenberg skole
 • Marit H. Øyen, Greveløkka skole
 • Marit Maanum Sandnes, Helsestasjon
 • Siv Elin Løvås, Felles tjeneste for flere barnehager
 • Mari Grønvold, Hempa barnehage
 • Mona Stenberg, Renholdstjenesten
 • Berit Svenkerud, Greveløkka skole
 • Liv Merete Syversen, Renholdstjenesten

Helse og omsorg: 

 • Hilde Samuelsen Foss, Avdeling 1 Prestrud
 • Bodhild Johannessen, Kåtorp
 • Lene Østby Martinsen, Omsorgsbolig Vognvegen
 • Mette Thorsen, Hverdagsmestring sone 1
 • Cecilie Edvardsen Formoe, Tildelerenheten
 • Britt Laila Haugen, Avdeling 2 Parkgården
 • Nina Beate Kløvstad, Hverdagsmestring sone 2
 • Ville Pekka Partanen, Oppfølging og aktivitet
 • Markus Vesala, Sæterløkka
 • Sarah Østerbø, Hverdagsmestring sone 1

By, miljø og arbeid:

 • Arne Christian Evensen, Boligdrift

Kommunale foretak:

 • Else Eriksen, Hamar kino

Stab: 

 • Mette Braathen, Kommuneadvokaten

Hedmarken brannvensen (arrangerte egen seremoni): 

 • Per Nilsen
 • Rune Lersveen
 • Stig Furulund
 • Torgeir Lysholm Dybvig

Gruppebilder fra seremoniene

(Viser de som var til stede under overrekkelsene i rådhuset.)