Alle gullklokkemottakerne var tradisjonen tro invitert til rådhuset sammen med sin nærmeste leder og tillitsvalgte. På grunn av det store antallet, ble seremonien delt i to. Under den høytidelige utdelingen av klokkene, ble det servert snitter, kaker og gode ord.

Honnør fra kommuneledelsen

Einar Busterud hadde æren av å dele ut gullklokkene, og han uttrykte både takknemlighet og stolthet over å ha hatt så mange ansatt i 25 år - de fleste av årene med ham som ordfører, selv om mye ellers i Hamar hadde forandret seg stort.

- Men dere som får gullklokka, blir stadig yngre, spøkte han.

En god kapital

Kommuneledelsen understreket at det var godt å få gjøre stas på trofaste ansatte. Et dyktig personale er den beste kapitalen en arbeidsgiver kan ha, men i dag er det ingen selvfølge at ansatte er hos samme arbeidsgiver i 25 år.

- Så desto viktigere er det at vi setter pris på dere; dere som står for tradisjon og som har årevis med erfaringer en arbeidsgiver kan høste av, sa konstituert kommuneirektør Kjetil Wold Henriksen. 

- Hamar kommune gratulerer alle med merkedagen, og ønsker lykke til videre. Mange fortsatt som ansatte hos oss.

Disse fikk gullklokke i 2022:

Gruppebilde 1 med ansatte fra Helse og omsorg:

Bak fra venstre: Ordførere Einar Busterud, Inger Qvale, Signy Røe, Kathrine Vold, Tone Myhrvang Søberg, Trine Myrvold, Ann Kristin Sagmoen, Marit Midtlund, Tove Granheim Østberg og konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen. Foran fra venstre: Kristin Elisabeth Kristoffersen, Annie Nordvold, Anne Irene Kringsjå Larsen, Anne Lene Lodten, Lise Steen Høgvold,  Astrid Haraldsen, Hanne Ophus og Christer Moen.
Bak fra venstre: Ordførere Einar Busterud, Inger Qvale, Signy Røe, Kathrine Vold, Tone Myhrvang Søberg, Trine Myrvold, Ann Kristin Sagmoen, Marit Midtlund,  Tove Granheim Østberg og konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen.

Foran fra venstre: Kristin Elisabeth Kristoffersen, Annie Nordvold, Anne Irene Kringsjå Larsen, Anne Lene Lodten, Lise Steen Høgvold,  Astrid Haraldsen, Hanne Ophus og Christer Moen.

Gruppebilde 2 med ansatte fra skolene:

Bak fra venstre: Egil Flermoen, Stine Frang Solberg, Karl Otto Skage, Heidi Myhre, Elisabeth Grindvoll, Tom Zachariassen og ordfører Einar Busterud. Foran fra venstre: Elise Schulstad, Tove D Dufseth Vangen, Marit B. Brandt-Madsen, Torhild Riaunet, Anniken Lindstad, Lene Silkoset og Kari S. Rønning.


Bak fra venstre: Egil Flermoen, Stine Frang Solberg, Karl Otto Skage, Heidi Myhre, Elisabeth Grindvoll, Tom Zachariassen og ordfører Einar Busterud.

Foran fra venstre: Elise Schulstad, Tove D Dufseth Vangen, Marit B. Brandt-Madsen, Torhild Riaunet, Anniken Lindstad, Lene Silkoset og Kari S. Rønning.

Gruppebilde 3 med ansatte fra barnehagene, By, miljø og arbeid, stabene og Ankerskogen:

Bak fra venstre:

Bak fra venstre: Wilhelm Robert Lundquist, Bodil Høistad, Frode Krogstad, Anita Karlsen, Elin Thingstad, ordførere Einar Busterud, Tone Nyjordet og Paal Mork.

Foran fra venstre: Tone Myhre, Siv Torgersen Ophus, Unni Sørli Mellum, Anni Rogstad og Gerd-Eli Woldstad.

Ikke til stede under samlingene i rådhuset:

Siv Kristin Hagen-Fagerhaug (Rollsløkken skole), Marit Sveum (Helse og omsorg), Ola Jevnaker (Helse og omsorg), Mona Samuelshaug Eide (Helse og omsorg), Bård Wendelboe Linde (Nav), Edgar Sandbakken Røe (Hedmark IKT), Alexander Sæther (Hamar kino), Rune Johnsrud (Hedmarken brannvensen) og Kjell Brohjem (Hedmarken brannvesen).