Les hele notatet her: Ny sykehusstruktur i Innlandet - Historisk sentralisering og omstrukturering (PDF, 851KB)
 

- Vi håper notatet skaper interesse og engasjement, og at det kan bidra til at beslutningen for Innlandet blir god og riktig, sier ordfører Einar Busterud.

Presentert på pressemøte

Ordførerne Lillian Skjærvik og Einar Busterud presenterte innspillsnotatet på et pressemøte mandag 13. mars. 

Notatet som belyser nullpluss-alternativet (videreutvikling av dagens sykehusstruktur), har kommet etter at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa nei til å godkjenne Mjøssykehuset i foretaksmøtet 21. november. Hun ønsker ytterligere utredninger om rekruttering og mulig trinnvis utbygging, før hun skal ta stilling til saken.  

Elverum og Hamar bestilte innspillnotatet, fordi de fryktet at Helse Sør-Øst ikke utreder nullpluss-alternativet fullt ut.