Avtalen skal sikre god kontakt og informasjonsutveksling mellom partene til beste for kommunens innbyggere og idrettslag. Avtalen gjelder for 4 år og følger kommunestyreperioden.
 
Hamar Idrettsråd er et organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund (NIF) under Innlandet Idrettskrets. Alle idrettslagene i kommunen, som er organisert i NIF har automatisk medlemskap i idrettsrådet. Rådet er dermed samordningsorganet for all idrett i kommunen og skal arbeide i henhold til vedtatte lover og regler i NIF.
 
I avtalen heter det bla; «…Alle henvendelser til kommunen fra idrettslagene skal sendes Hamar idrettsråd. Unntatt er nødvendig dialog mellom enkelt lag og kommune om praktisering av inngåtte driftsavtaler og lignende og samarbeid om gjensidig markedsføring av lag og kommune..»