Alle detaljer går fram av tabellene under. Kolonnen "endring" viser den prosentvise endringen - opp eller ned - fra forhåndsstemmingen 4 år tilbake. Merk at alle prosent-tallene er avrundet til nærmeste tidel. Tabellene er enklest å lese på PC.

Forhåndsstemmer kommunestyrevalget Hamar kommune 2023
PartiAntall stemmer 2023%-visAntall stemmer 2019%-visEndring i %
Arbeiderpartiet114916,1145726,5- 10,4
By- og Bygdelista225731,5169130,8+ 0,8
Fremskrittspartiet2914,11622,9+ 1,1
Høyre117316,45299,6+ 6,8
Kristelig Folkeparti1792,51402,50,0
Miljøpartiet De Grønne2393,33095,6- 2,3
Norgesdemokratene400,6Stilte ikke i 2019
Pensjonistpartiet4496,32284,1+ 2,1
Rødt2763,92063,7+ 0,1
Senterpartiet1522,13586,5- 4,4
Sosialistisk Venstreparti4776,72765,0+ 1,6
Venstre4726,61422,6+ 4,0
Totalt71541005498100
Forhåndsstemmer fylkestingsvalget Hamar kommune 2023
PartiAntall stemmer 2023%-visAntall stemmer 2019%-visEndring i %
Arbeiderpartiet178127,5176635,5- 8,0
Demokratene70,1Stilte ikke i 2023
Fremskrittspartiet3845,92144,3+ 1,6
Helsepartiet180,4Stilte ikke i 2023
Høyre153223,785217,1+ 6,5
Industri- og Næringspartiet1161,8Stilte ikke i 2019
Konservativt60,1Stilte ikke i 2019
Kristelig Folkeparti1852,91422,90,0
Liberalistene190,390,20,1
Miljøpartiet De Grønne3475,43897,8- 2,5
Norgesdemokratene370,6Stilte ikke i 2019
Partiet De Kristne220,4Stilte ikke i 2023
Partiet Sentrum200,3Stilte ikke i 2019
Pensjonistpartiet4446,92434,9+ 2,0
Rødt3084,82144,3+ 0,5
Senterpartiet3044,751210,3- 5,6
Sosialistisk Venstreparti6019,33968+ 1,3
Venstre3926,11963,9+ 2,1
Totalt64761004980100

NB! Sent innkommende forhåndsstemmer fra hamarsinger, som har forhåndsstemt i andre deler av landet, er ikke med i disse tallene for 2023. Der det ikke er oppgitt tall i tabellen over, ble det ikke stilt lister i Hamar.

Erfaringer fra tidligere

Tidligere år har det blitt noen justeringer etter at alle stemmene var telt opp. Om dette er tilfelle i år, vet vi først senere i kveld når de foreløpige valgtingsstemmene foreligger rundt klokka 23.00 i kveld.

Interessant blir det da å se valgdeltakelsen generelt, om forhåndsresultatet samsvarer med det endelige resultatet og om resultatene i Hamar samsvarer med landet for øvrig. Etter hvert vil valgresultatet vise hvilke kandidater som skal sitte i kommunestyre og fylkesting. 

Les om høy forhåndsstemming i Hamar

Se flere nasjonale resultater fra forhåndsstemmegivningen.