Hun slutter i jobben 30. september. På grunn av avvikling av ferie, og ønske om tidligere oppstart i ny jobb, fratrer hun 1.7.

-Jeg har hatt tre interessante og krevende år i Hamar kommune, sier Christl, og legger til at hun setter pris på fleksibiliteten hun har blitt møtt med rundt sin oppsigelse.

-To av de tre årene jeg har vært her har vært preget av krisehåndtering knyttet til Covid-19, og jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte som har gjort en glimrende jobb i denne perioden, legger hun til.

-Christl forlater Hamar kommune i god stand. Vi ligger bra an, både på kommunebarometeret og ellers, og jeg ønsker henne lykke til i ny jobb, sier ordfører Einar Busterud.