Sørvær, ei lita bygd på Sørøya i Finnmark, har i dag rundt 200 innbyggere. Blant dem er begrepet "Hamar-hus" fortsatt velkjent. Folket på Sørvær bor den dag i dag i Hamar-husene, som ble reist etter krigen.

Invitert til markering av historien

Ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby, besøkte kommunestyret i Hamar i mars, og hun presenterte da boka hun har skrevet om krigshandlingene i Sørvær og gjenreisingen, med Hamars hjelp, etter krigen. 

Nå har Hamars ordfører Einar Busterud og en liten delegasjon besøkt Sørvær under en minnemarkering i samfunnshuset der, og de har blitt tatt hjertelig imot.

Kort om historien

Det var den 12. november 1944 at tyskerne startet en målrettet nedbrenning på Sørøya. Alt ble lagt i aske: 328 bolighus, 268 fjøs, 13 fiskebruk, 10 forsamlingshus, 10 forretninger, fem skoler, tre kontorer, to internater, en kirke, et overnattingssted og offentlig administrasjon. Det som gjensto i kommunen var kun en kirke, et likhus og en utedo. Tyskerne tvang lokalbefolkningen til å evakuere sørover, men tusen mennesker prøvde likevel å bli på øya i huler, provisoriske skur og gammer. 

Dramatikken på Sørøya under krigen skyldtes kort fortalt områdets strategiske viktighet. I dag står det et minnesmerke over 21 gutter og menn fra Sørøya som omkom som følge av tyskernes krigshandlinger.

Etter krigen

I mai 1945 tok krigen slutt, men for befolkningen i Finnmark, var ikke prøvelsene over. De hadde nærmest ingen ting. Samtidig i Hamar oppsto idéen om å adoptere det nedbrente fiskeværet på Finnmarkskysten, som lå hele 1 800 kilometer unna.

Fylkesmannen i Finnmark satte hamarsingene i kontakt med Sørvær ytterst mot Nordishavet. Private krefter på Hedmarken startet en innsamlingsaksjon, og med god hjelp fra Hamar Arbeiderblads gjentatte oppfordringer om pengestøtte, ble det totalt  samlet inn cirka 375 000 kroner i Hamar. Pengene ble satt inn på konto nummer 635 i det som den gang het Hamar Sparebank.

Gjenoppbyggingen

Disse pengene ble brukt til å gjenreise Sørvær. Pengene rakk til bygging av 11 hus, et vannverk og et samfunnshus.

Hamar-husene ble produsert av Nordviken bruk, som lå på Martodden i Hamar. Det var elementbygg, og de var derfor relativt raske og enkle å sette opp. Grunnflaten var på 45 m2, med fire rom nede og to rom i andre etasje, og de kunne huse opp til ti personer. Husene hadde verken bad eller WC, men det har de fleste fått bygget på i senere tid. Dette var ingen luksusboliger med andre ord, verken når det gjeldt plass eller komfort, men de ble til hjem.

I oktober 1946 kunne de fire første familiene flytte inn i splitter nye Hamar-hus.

Sørvær i dag

Befolkningen på Sørvær bor fortsatt i Hamar-hus. Av de 11 Hamar-husene som ble bygget, står ni mer eller mindre intakte på utsiden. (De to siste har vært utsatt for brann.) 

Det er ingen selvfølge at husene står, for Sørvær er et av de mest værharde stedene i Norge. Storhavet står rett inn, og vinden får glassrutene til å bule og husene til å riste på grummuren. Men i solskinn og stille, slik som det har vært denne uka, må Sørvær og Sørøya være noe av det vakreste Norge har å by på, mener Einar Busterud.

Besøk i et Hamar-hus

Delegasjoen fra Hamar fikk også besøke Linda Hansen, som bor i ett av de opprinnelige Hamar-husene. Hun tok over huset etter foreldrene, og hun kunne fortelle om et hus som har tålt vind og vær bedre enn mange av husene som ble bygget senere.

- Hamar-husene er enkle, men de er solide. Og plassen er godt utnyttet, fortalte Linda, som vokste opp i huset og har jobbet i barnehagen på Sørvær i hele sitt yrkesaktive liv.

Sammen med øvrige beboere på Sørvær er hun dypt takknemmelig. Sørværingene vil aldri glemme den hjelpen de fikk. 

Et godt samarbeid

Begrepet Hamar-hus har blitt en del av dagligtalen på Sørvær. Men samarbeidet mellom Hamar og Sørvær stopper ikke der. På veggen i samfunnshuset henger et stort bilde av Hamar by, tatt i 1961. Samfunnshuset var også en gave fra Hamar da det ble bygget på midten av 50-tallet.

Alle ungdommer fra Sørvær, som har reist ut av kommunen for å få seg utdanning, har også mottatt Hamar-stipend. Selv om stipendene fortsatt blir delt ut, er renten så lav at det ikke blir delt ut penger hvert år lenger. 

Sørværingene lovet ordføreren å minne sine barn, barnebarn og oldebarn om hva som ble gjort for dem den gangen etter krigen og hvor mye glede de har hatt av midlene som ble samlet inn. En stor takk fra dem er herved overbrakt til Hamar.

Bildegalleri fra besøket i Sørvær