Før hodet tømmes og den frie tiden tar over, kan det være godt å tenke tilbake på hva som skjedde vinteren og våren 2024. Jubileumsåret – Hamar 175 år – startet med bitende kulde, kolleger som frøs, Mjøsisen som ble byens nye møteplass, bybursdag på Stortorget, rebus, konkurranser, overraskelser, konserter og mange flere arrangementer for store og små. Vi mennesker trenger de gode opplevelsene, og jubileumsåret har gitt mye og oppslutningen har vært fenomenal. Hamar er en by som feirer sine innbyggere, innflyttere og besøkende. Fantastiske idrettsprestasjoner er heller ikke å forakte. Denne våren har vært tettpakket av urbane kvaliteter; takket være alle ansatte og innbyggere som hver på sin måte står på og skaper trivsel for oss alle. 

Store beslutninger kan virke fjerne når de tas, men ha enorme ringvirkninger over tid. Jernbane har bidratt mer enn mye til å skape Hamar. Når Stortinget nå har sagt ja til dobbeltspor frem til ny Hamar stasjon, vil det påvirke generasjoner av Hamarsinger gjennom flere avganger og kortere reisetid. Oslo flyttes nærmere Hamar og Hamar flyttes nærmere Oslo.

Vi har de siste par årene møtt konsekevensene av at barn og unge ble rammet hardt av koronaepidemien - både i Norge og mange andre land. De som daglig møter barn og unge, melder om økende uro, angst og til tider direkte negativ atferd. Flere melder om en strevsom hverdag og ofte fortvilelse over at egen innsats og felles ressurser ikke strekker til. Det er liten trøst i at problemene er nasjonale; vi må uansett finne bedre løsninger for barn og unge i Hamar. 

Samtidig kan vi glede oss over noe de fleste kommuner mangler - flere barn og unge. Derfor bygger vi 60 midlertidige barnehageplasser på Hempa barnehage, og vi starter bygging av ny barnehage på Ridabu, som skal være klar til neste høst. At Hamar vokser i folketall, gir oss selvsagt noen utfordringer, men det er oppgaver av den gode sorten. Alternativet, som dessverre veldig mange kommuner rundt om i Innlandet opplever - med befolkningsnedgang og gradvis nedbygging av barnehager og skoler, er bare tungt og trist. 

Kommunestyret har sagt ja til en omfattende skoleutbygging på Hamar vest. Denne innebærer en utbygging av nye Greveløkka skole - det vi har valgt å omtale som «Ankerskogen Park». Utbyggingen innenholder også forbedringer på Prestrud skole, vedlikehold av Prestrudhallen og hente-bringe sonen og nytt kunstgress ved Prestrud park. Nå er det tid for å planlegge de siste detaljene sammen med alle involverte og å starte bygging neste sommer, for å ta i bruk de nye anleggene fra skoleåret 2027-28. For vi skal videre! Det er også behov for fornyelse av skolene i andre bydeler. Arbeidet med å undersøke de beste løsningene for hhv Hamar øst og Vang, vil starte opp etter nyttår. 

Så langt har vi i Hamar kommune lykkes med å få nye kolleger. Velkommen til alle dere som har startet i kommunen i år! Vi er takknemlige for at du valgte oss. Som leder, er jeg dypt takknemlig til deg som velger å bli og jobbe for denne flotte kommunen. Vi er klar over at mangel på folk seiler opp som den største utfordringen for alle kommuner i årene som kommer. Det vil kreve vilje og evne til å finne nye løsninger, som skaper trivsel og meningsfulle oppgaver. I april startet piloten med økt grunnbemanning ved flere sykehjemsavdelinger. Forsøk handler om å prøve og feile. Bare slik kan vi bli bedre. 

Kommunestyret har vedtatt mange store planer. Utfordringen fremover blir å omsette planer til bygg, torg, veier for gående, syklende og bilister og alt det andre en levende by trenger. Og nå er det like før datalagringssenteret på Heggvin åpner. Et kraftfullt symbol på offensiv næringsutvikling både for Hamar og Innlandet. 

Men samtidig som vi prøver ut skaper nye tjenester, prøver ut nye løsninger og bygger barnehager, skoler og videreutvikler byen og kommunen, er vi helt avhengige av at vi hver dag tilbyr gode tjenester til barn og unge, til eldre og trengende, til kunder og borgere. Tusen takk til alle dere som bidrar til dette hver eneste dag, kveld og natt, hverdag som helg.

Vi kan lære mye fra fotball-EM som nå pågår. Det er fint å lede ved pause, men det er sluttresultatet som teller. For mange av oss er sommerferien en slik pause, som både er fortjent etter vårens innsats, og som det gjelder å bruke godt fordi det heldigvis kommer en fortsettelse til høsten. 

Uansett om det har vært en strevsom eller en vellykket vår, ønsker jeg deg en riktig super sommerferie!

Vh Osmund