Baseforsvar, Cyberforsvarets base- og alarmtjenester i Forsvaret har øvelsen "Badger Secure" ved Ridehuset i Hamar.

Øvelsen vil gjennomføres i to perioder; første 8. til 10. november, og andre 21. til 24. november. Det vil være rundt 50 personer med på begge runder av øvelsen.

Forsvaret har denne øvelsen for å gjøre styrken i stand til å sikre ulike militære objekt i Innlandet.

Hvordan gjennomføres øvelsen?
 

Forsvaret skal gjennom ulike tiltak ha kontroll på tilgangen til Ridehuset. Dette gjøres ved å utføre kontroll på personell og kjøretøy som skal inn på eller i nær tilknytning til Ridehuset.

Det vil bli brukt ildmarkeringsmidler (rødplast) under øvelsen, men de vil tilstrebe å begrense dette til tidsrommet 06.00 – 21.00.

Det vil være militær aktivitet hovedsakelig i tilknytning til Ridehuset, men det vil også være synlig i boligområde i umiddelbar nærhet til Ridehuset. 

Styrkene vil også gjennomføre fotpatruljering i området rundt Ridehuset.

Deler av Gunnars gate vil bli stengt for sivil ferdsel. Dette gjelder også offentlige parkeringsplasser i dette området.