-Skolen byr på undervisning for de fleste musikkinstrumenter, sang, kor, orkester, visuell kunst, teater i samarbeid med Hamar teater og dans i samarbeid med PS;dans. Vi samarbeider også med korps hvor kulturskolen sørger for opplæring på instrumenter og korpsene tar ansvaret for samspill, forteller Anette.

Hamar kulturskole har også tilbud for ungdom og voksne med spesielle behov gjennom musikkgruppen Musikalis.

Rektoren forteller at det totalt sett gis tilbud til nærmere 500 elever, og at det er 23 ansatte fordelt på 10,5 årsverk. Kulturskolelæreren har både pedagogisk og kunstfaglig utdanning

-Det er 378 av fjorårets elever som har videreført sine plasser, mens 155 står på venteliste. Vi har rekordstort inntak i år, men dessverre er det noen som står i kø og må regne med noe ventetid for enkelte fag. Vi ønsker selvsagt at alle skal få et tilbud, så vi gjør alt vi kan hvert år for å få til det, sier hun.

Piano fortsatt populært

-Teater har hatt en utrolig økning de siste årene, og Hamar teater gjør en god jobb med elevene. Ellers er det fortsatt piano som har lengst ventetid, i tillegg til gitar og bandinstrumenter. Her er det få elever som slutter og derfor få som får plass hvert år. Men vi har fått ryddet i ventelista slik at ikke for unge barn kan registreres. Barnet må ha riktig alder for å bli registrert på det tilbudet de søker, forklarer Anette.

Høy deltakelse i lokale arrangement

Kulturskolen har mange arrangementer i løpet av et skoleår, herunder et sted mellom 15-20 konserter, forestillinger og utstillinger.

-Vi har med elever på Move dansefestival, visninger og forestillinger på teater til jul, utstillinger fra visuell kunst, julekonsert, kirkekonsert, flere huskonserter, og vi bidrar på «Kirsten Flagstad festival» og vi sender en elev hvert år til «De unges festspillkonsert» på Festspillene i Bergen. Elevene våre på blås og slagverk bidrar også på alle korpskonserter, så det er mange som kan få oppleve våre unge utøvere, forteller Anette.

Bra samarbeid med skoler og barnehager

Anette forteller at det er et godt samarbeid mellom kulturskolen, barnehagene og skolene i kommunen gjennom undervisning lokalt.

-Dette er vinn, vinn. Flere barn i Hamar får på denne måten tilgang til kulturskoletilbud på sin egen skole, SFO/skolen får mer kunstfaglig innhold, vi samarbeider på tvers av profesjoner og kulturskolen når flere elever totalt sett, sier hun begeistret.

Rektoren fremhever også at kulturskolene i regionen (Stange, Løten, Ringsaker og Elverum) nå har tettere samarbeid.

-Vi har nå felles rektormøter, og felles plandager for lærere og vi utveksler kompetanse. Det kommer alle til gode, legger hun til.

-Jeg synes det er fint å være rektor i et forhåpentligvis koronafritt år, slik at vi kan gjennomføre alle konserter, forestillinger og utstillinger som vanlig, og ser frem til å møte på både elever, lærere, foreldre og øvrig publikum, avslutter Anette.