Etikksatsingen får stadig flere henvendelser om digitale fagdager og etikkrefleksjoner og de har som mål å støtte så mange kommunale helse- og omsorgstjenester som mulig.  Mange av tjenestene er døgnkontinuerlige, derfor tilbys Refleksjonsrom både dag og kveld en gang per måned.

I april måned er refleksjonsrommet torsdag 20. april KS logoog teamet er etisk refleksjon. 

For møteinnkalling og datoer fram til sommeren klikk deg inn på KS sine sider. 

Etikknettverk i Innlandet

Etikknettverket i Innlandet er et samarbeid om etisk kompetanseheving mellom kommuner, Statsforvalteren og KS i Innlandet. Nettverket ledes av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet.

For mer informasjon om nettverket kan du kontakte Åsa Serholt Jensen