Det er Statsforvalteren i Innlandet som arrangerer seremoniene for nye statsborgere. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet hvert år.

- Vi har stort mangfold i våre kommuner i Innlandet og kommunene trenger dere, sa statsforvalter Knut Storberget, under årets seremoni i Elverum.

Vi ønsker alle våre nye statsborgere velkommen!

Les mer om statsborgerseremonien i Elverum

Nye statsborgere i Hamar, sammen med tidligere ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen.

Nye statsborgere i Hamar, sammen med tidligere ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen. Foto: Kristina Skamsar/Statsforvalteren i Innlandet.