Du søker ved å logge inn i barnehageportalen. 

Søk om barnehageplass

  • Søknadsskjemaet gjelder både for private og komunale barnehager.
  • Du kan prioritere inntil fire barnehager i søknaden for lettere å få ett av ønskene oppfylt.
  • Dere som søkte barnehageplass i 2023 og ikke har fått plass, MÅ søke på nytt. 
  • Du får svar på søknaden i midten av mars. 
  • Ta kontakt med Innbyggerservice på telefon: 62 56 30 00 om du har spørsmål. 
  • Foreldre kan ta kontakt med barnehagen(e) og avtale et besøk, hvis dere ønsker det. Det blir ikke organisert en felles besøksdag.

Rett til barnehageplass

Alle barn som fyller ett år senest 1. desember (det året det søkes om barnehageplass), har rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år. For å ha rett på barnehageplass, må du også ha søkt om plass ved hovedopptaket innen 1.mars.

Retten gjelder i den kommunen barnet bor. Hvis dere ikke bor i Hamar når søknaden skrives, men er underveis i en flytteprosess, må det opplyses om kommende adresse. 

Søke om å bytte barnehage?

Hvis du ønsker å bytte til en annen barnehage, søker du også innen 1. mars. Også her skal du bruke søknadsskjemaet i barnehageportalen. Styrerne i begge barnehagene bør vite hva foreldrene ønsker, slik at vi får en forutsigbar opptaksprosess. 

En overflyttingssøknad fra en barnehage til en annen er bindende. Det er derfor viktig at du har tenkt deg godt om før dere søker ny plass. Hvis overflytting ønskes mellom privat og kommunal barnehage, er det viktig å sjekke barnehagens vedtekter i forhold til hva som gjelder ved oppsigelse av plass.

Hamar er en flott barnehageby med et allsidig tilbud!

Nettsiden vår har oversikt over alle barnehagene våre; både kommunale og private barnehager.

Gå til oversikten over barnehager i Hamar

Mer informasjon