Mjøsfronten skal utvikles over flere år. Underveis jobber vi kontinuerlig med å teste nye konsepter og fyller tomme områder med ny aktivitet. For kommende sesong legger vi til rette for aktiviteter for flere aldersgrupper. 

Nytt for sommeren 2023 er tilrettelegging for markedsaktiviteter hvor det er mulig å etablere midlertidige salgsboder.

Konkurransebetingelser

Tildelingskriterier

Vi vurderer aktiviteter ut fra følgende kriterier:

  • Salgskonsept med varer som passer inn i en helhet med sommer, sjø, strandliv
  • Stil og utforming av salgsboder eller container med sommerlig preg og god materialitet og fargevalg som vil tilføre noe til området.
  • Aktørene må være et godt og sosialt positivt bidrag

Det er avsatt et areal til 4 boder hvor maks størrelse er 8x4 meter, se kart. Ved interesse for etablering av boder ønsker vi dialog om formgivning. Leieperioden gjelder for ett år, med mulighet forlengelse ett år.

Betingelser

  • Leieperioden gjelder for ett år, med mulighet forlengelse ett år.
  • Leiekostnad per sesong nok 5.000,–
  • Hamar kommune vil legge til rette for infrastruktur med strøm. Strømkostnader per markedsbod vil belastes den enkelte.
  • Hamar kommune legger til rette for plass. Kosten på bod vil ligge på den enkelte aktør.

Frister

  • Frist for å søke er tirsdag 12. mai
  • Tildeling vil skje så raskt som mulig etter den 15. mai
  • Søknad sendes på e-post til: guro.vestvik@hamar.kommune.no 

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 915 65 025.

Last ned hele utlysningen (PDF, 1MB)

Kart over aktivitetsormåde