Byforvaltning har kjøpt inn en stolpe fra BTG Solenergi gjennom kommunens gatelysentreprenør Otera Traftec. Stolpen er av typen Ilume v1,5 som er av den litt eldre typen visuelt sett, men er da flomsikker. Hundegården er på et flomutsatt område og det var derfor viktig å anskaffe en stolpe som har batteri lagret i toppen av stolpen.

Ved etablering krevdes ingen krav til infrastruktur, ingen graving eller strekking av strømkabel- Stolpen genererer strøm selv via solcellene og har batteri til opplagring. Selve stolpen er av furu.

Stolpen skal klare 90 dager uten direkte sollys og skrur seg på automatisk ved soloppgang og solnedgang. I tillegg har den en bevegelsessensor og kan kobles opp til det øvrige gatelyssystemene vi har i kommunen. Stolpen kom på plass fredag 09.02.24.