Dette med å få strøm til hytta, ble et stort prosjekt, men resultatet har blitt akkurat slik Hamar og Hedemarken Turistforening (eiere) og Vang skolekorps (vertskap) ønsket seg. 

De gode hjelperne

Det er lagt ned 2,8 km med høyspentkabel for å få fram strøm til serveringshytta. Prosjektet ble ledet av Elvia, og Skyttermoen sto for all gravingen. Det ble montert nettstasjon og flere skap for lavspent inne på Målia. Mange har også bidratt med kronebeløp:

  • Sparebankstiftelsen Hedmark kr 650.000,-
  • Løten kommune kr 250.000,- 
  • Løiten almenning kr 300.000,- 
  • Regionrådet Hamarregionen kr 150.000,- 
  • Eidsiva Energi kr 150.000,-
  • Hamar kommune kr 250.000,-
  • Hytter/setre på Målia  500.000,- kroner og får koble seg på strømmen
  • Resten betales av Hamar og Hedemarken Turistforening.

Innendørs tilrettelegging 

Serveringshytta har nå fått montert varmepumpe, ny varmtvannsbereder, oppvaskmaskin, nye strømpunkter, ny komfyr, ny kjøkkenbenk med vask. Aggregatet er solgt og dieseltanken i kjelleren er sanert. Gasstanken i bakken blir borte til sommeren. 

Skolekorpset har hatt en spleis for nye frysebokser, og de har kjøpt 3 frysere fra Hørsand bakeri. - Nå kan det endelig lagres Måliaboller på Målia! 

Tusen takk!

Nå er brukerne av hytta svært glade og takknemlige, og de sender en stor takk til alle som har bidratt. Det ble også en hyggelig markering av denne milepælen i hyttas historie med ordførerne i Løten og Hamar til stede, servering, musikk og taler.  

Lenke til mer informasjon om serveringshytta på Målia.