I anleggspreioden er det registert økt bruk av både kollektivtransport og antallet syklister har økt med hele 30 prosent, og dette må gjerne fortsette. Dels for å avlaste trafikken på veiene, dels med tanke på miljø og egen helse.

Omfattende arbeid

I løpet av den lange nedstengingsperioden, har byggearbeiderne utført en omfattende renovering av Stangevegen. Infrastrukturen under veien, inkludert vann- og avløpsnett, er helt fornyet, og selve vegbanen er noe forhøyet. På begge sider av vegen er det plantet nye trær. Med ny asfalt, følger også forbedret kjørekomfort.

Trafikkutfordringer 

De omkjøringene, som har vært nødvendige i løpet av nedstengingsperioden, har nødvendigvis ført til trafikkbelastninger i andre områder, spesielt i Vangsvegen og Vognvegen. Nå vil dette gradvis avta, siden trafikantene erfaringsvis raskt går tilbake til tidligere kjøremønstre.

Videre planer for Espern Bru

Selv om Stangevegen nå er gjenåpnet, er arbeidet med Espern bru ikke helt ferdige. Selve monteringen av brua begynner i oktober, og da vil det bli noen kortere perioder med stenging av vegen; av sikkerhetmessige grunner. Selve brumonteringen går etter planen, og arbeiderne har allerede begynt å sveise sammen brudelene på stedet.

I uke 32 vil det også være nødvendig å stenge krysset i Brugata/Østre gate for å koble seg til det eksisterende vann- og avløpsnettet.

Hamar kommune, som er byggherre for prosjektet, har satt av 280 millioner kroner for byggingen av Espern bru, som vil åpne opp for etableringen av en helt ny bydel.