Tiden var moden. Anledningen var her. Statuen er avduket.

Rosemarie Köhn var biskop på Hamar fra 1993 til 2006. Hun døde i oktober i fjor, 83 år gammel.

Innsamling til statuen

Arve Juritzen, sammen med Roses ektefelle Susanne Sønderbo, tok initiativ til statuen for tre år siden. De opprettet Biskop Roses stiftelse, som har samlet inn penger til å finansiere statuen.

- Roses gjerning er fortsatt viktig for et bedre samfunn for alle. Derfor er stauten nødvendig. Vi må ha Rose med oss inn i fremtiden, sier Juritzen.

Over 150 privatpersoner har gitt bidrag i tillegg til hovedfinansieringen, som kommer fra Den norske kirke, Christen Sveaas og Kistefos as, Kultur- og likestillingsdepartementet, Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune, som har utført grunnarbeidet og bød på kringle og kaffe etter avdukingen. 

Om statuen

Statuen viser Köhn iført sin bispekåpe. Hun har gått opp motbakken, og nå skuer hun utover Hamar og ønsker alle velkommen. Innskripsjonen på sokkelen, "Ingen tro er for liten", er Roses ord.

Statuen er laget av billedhugger Merete Sejersted Bodtker. Den er utført i bronse og har en sokkel i granitt; fra Iddefjorden i Østfold.

Dagens Hamarbiskop, Ole Kristian Bonden, uttrukte i sin tale, stor glede over den ferdige statuen.

- Rosemarie Köhn understreket nettopp at "ingen tro er for liten". Jeg håper statuen kan minne folk om nettopp dette, sier biskop Bonden. Slik han håpet, ble kirkebakken fylt av de mange frammøtte under avdukingen av statuen.

Om avdukingen

Statuen ble avduket av tidligere statsråd Gudmund Hernes og Roses ektefelle Susanne Sønderbo. Det var Hernes som trosset mange sterke meninger og utnevnte Norges første kvinnelige biskop med ordene «Tiden er moden. Anledningen er her. Beslutningen er fattet.»

De som deltok under arrangementet var:

Preses Olav Fykse Tveit, leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum, biskop Ole Kristian Bonden, ordfører Einar Busterud, tidligere statsråd Gudmund Hernes, domkantor Trond Våge, solist Kristine Våge, gitarist Simen Skrebergene, Hamar domkor, Amabile barnekor, Vang kirkes barnekor, leder ved Likestillingssenteret på Hamar, Goro Ree-Lindstad, Roses ektefelle Susanne Sønderbo, Dr. Heinz Walter Knackmuss, leder av Biskop Roses stiftelse Arve Juritzen, leder av Hamar domkirkes menighetsråd Solveig Seem og kunstner Merete Sejersted Bodtker.

Lenker