Prisen består av kr 20 000 + en innrammet tegning av Oddmund Mikkelsen. Selve prisutdelingen vil foreå etter nyttår.  

Begrunnelsen for tildelingen  

PS, en arena for DANS, er et kompani til stor inspirasjon for både barn og voksne. De viser stor entusiasme og samarbeidsvilje overfor både kommune og næringsliv. Therese og Ruben-Arie Slob har løftet interessen og fagmiljøet i dans til enorme høyder og er stadig i utvikling med nye prosjekter. Dans på stien, MOVEfestivalen og Hakkebakkeskogen er bare noen få eksempler på det.

Mange medlemmer benytter seg i dag av kompaniets tilbud. PS Dans er en sosial møteplass for barn og unge. Elevene opplever mestring gjennom dans, som er suksesskriteriet.

Therese og Ruben-Arie Slob driver ikke bare en danseskole med et svært bredt tilbud, de driver også kollektiv for profesjonelle dansere, kurs og arrangementer som trekker profesjonelle kunstnere til byen vår.

Produksjonen er stor og PS Dans benyttes også i en rekke oppdrag Innlandet rundt. Det er en stor styrke for kvalitet og utvikling av den fremtidige generasjon at profesjonelle og amatører ofte opptrer i fellesskap.

De bidrar i mange sammenhenger med ulike arrangementer og med mye som skjer i byen. Til våren setter PS Dans og Hamar kulturhus opp musikalen Grease.

Therese og Ruben-Arie Slob bidrar til at Hamar til blir en enda bedre kulturby, og de er virkelig med på å sette Hamar på kartet.