Hamar kommune har som prinsipp å følge nasjonale føringer når det gjelder saker knyttet til informasjonssikkerhet, og ledergruppen har tatt beslutningen med bakgrunn i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets vurdering av bruk av TikTok og Telegram på tjenestetelefoner. 

Regelen vil bli fulgt opp av nærmeste leder. 

Unntak for enkelte virksomheter

Samtidig ser vi at TikTok er en sentral kommunikasjonsplattform som faktisk benyttes mye av viktige målgrupper for deler av Hamar kommunes virksomhet og tjenester. Dette gjelder ikke minst ungdom og unge voksne.

Det gjøres derfor unntak for kommunalt ansatte med behov for å bruke TikTok for å nå sine målgrupper, for eksempel Utekontakten. I slike tilfeller skal unntaket godkjennes av informasjonssikkerhetsansvarlig og det skal vurderes om appen skal installeres på separat telefon/nettbrett. 

Utviklings- og Strategiavdelingen skal utarbeide rutiner for slike unntak. 

Ved spørsmål internt, kan ansatte kontakte sin nærmeste leder.