Både Utdanningsforbundet i Innlandet og Toten Sparebank mottok diplomet av ordfører Einar Busterud i forbindelse med et formannskapsmøte nå i september. 

Lill Johansen og Lise Beate Hov i Utdanningsforbundet forteller at de i løpet av de siste månedene har gjennomgått en omfattende kartlegging og rutineendring for nå å kunne kalle seg et miljøfyrtårn. Ifølge Svein Håvard Sørum, banksjef forretningsutvikling i Toten Sparebank, representerer det å bli sertifisert miljøfyrtårn starten på en mer offensiv bærekraftsatsing hos dem.

Einar Busterud mener de begge går foran som et godt eksempel i det å ta bærekraft og miljø på alvor. 

En Miljøfyrtårn-kommune

Hamar er også en Miljøfyrtårnkommune. Den første kommunale virksomheten ble sertifisert i 2010, og siden da er ca. 40 kommunale virksomheter sertifisert.

Ønsker du at din bedrift skal miljøsertifiseres?

Hamar kommune er partner i Miljøfyrtårn-nettverket, og har gjennom det, en avtale med CertNor. De gjennomfører sertifisering av bedrifter og virksomheter i kommunen. For å få tildelt en sertifisør og komme i gang med miljøfyrtårnsertifisering, ta kontakt med CertNor på post@certnor.no

På miljødirektoratets nettside finner du mer informasjon om miljøstyring og miljøsertifisering.

Les mer om miljømerking og sertifisering