Kommuneentreprenøren har også stengt av de store molokkene for søppel, som står langs mjøsstranda: Torp, stupetårnet og sandstranda ved Koigen. 

Mjøsa er litt tidlig ute i år med å stige på grunn av varmt vær i en lengre periode. Det er fortsatt att noe snø i høyfjellet, men per nå er det ingen dramatikk med flom.

Undergangen ved Basarene er den som ligger lavest, og dermed må stenges først. Det er nærmest en årlig hendelse.