Dette er hva du som innbygger kan forvente:

  • I sentrumsgater og på kommunale hovedveger skal det brøytes ved snøfall over 6 cm.
  • På fylkesveger og gang- og sykkelveger skal det brøytes ved snøfall over 3 cm.
  • På riksveger skal det brøytes ved snøfall over 2 cm.
  • I boliggater brøytes det ved 10 cm snøfall.

Dette er hva du som innbygger må tenke på:

  • Ikke måk egen snø ut i vegen!
  • Ikke la biler og tilhengere stå nedsnødd og forlatt i gatene!
  • Flytt unna søppeldunker! De skal ikke plasseres i vegen eller på gang/sykkelveg/i brøytekanten.

Husk også å tilpasse farten etter forholdene. Er du syklende eller gående, husk refleks/lys, slik at andre trafikanter ser deg. 

Du kan lese mer om vinterdrifta på vegene våre her