Fra alle seks lokaler meldes det om en god strøm av innbyggere som ville stemme, sjøl om valgdeltakelsen gjerne kunne ha vært noe høyere. Personalet melder uansett om fin flyt i stemmegivingen gjennom dagen; fra lokalene åpnet klokka 09.00 til de stengte klokka 21.00. 

Oppmøtet i Hamar ligger såvidt under landsgjennomsnittet. 
Her kan du se valg-oppmøtet for hele landet samlet.

Bekreftet forhåndsresultatet

Opptellingen utover valgkvelden bekreftet langt på vei de resultatene vi fikk etter opptellingen av forhåndsstemmene. I tabellene under framgår også endringen fra valget for 4 år siden. Du kan og se hvor mange mandater det enkelte parti får i henholdsvis kommunestyret og fylkestinget. 

Her kan du se resultatet for kommunestyrevalget i Hamar

Her kan du se resultatene for fylkestingsvalget i Innlandet

Les alt om forhåndsstemme-resultatet i Hamar.

Slik har vi stemt ved de ulike kretsene i Hamar:

På nettsiden valgresultat.no kan du finne stemmetall for alle partier i kommunene i Norge.