- Tallene viser at vi er en region i godt driv. Vi er attraktive for både innbyggere og næringsdrivende. Dette lover godt, både for Hamar, regionen og Innlandet, sier ordfører Einar Busterud og konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen.

Tallene under er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og gir et mer nyansert bilde av befolkningsveksten.

Befolkningstall for Hamar
Befolkning ved inngangen av året31 999
Fødte261
Døde340
FødselsoverskuddMinus 79
Innvandring344
Utvandring116
Netto innvandring228
Innflytting, innenlandsk2071
Utflyttting, innenlandsk1825
Nettoinnflytting, innenlandsk246
Nettoinnflytting, innenlandsk og utenlandsk474
Folkevekst383
Befolkning ved utgangen av året32 382
Vekst i prosent1,20 %

Flere tall fra regionen

Når vi ser på vekst i antall personer og prosent i forhold til folketall, får vi disse tallene under, som viser vekst i hele Hamarregionen, samt i Gjøvik og Lillehammer:

  • Ringsaker: 402 – 1,15 %
  • Stange: 200 – 0,95 %
  • Løten: 121 - 1,57 %
  • Lillehammer: 135 – 0,47 %
  • Gjøvik: 296 – 0,98 %

Innlandet totalt sett har en prosentvis økning på 0,64 %, det vil si 2375 nye innbyggere i 2022. Det betyr at Innlandet som helhet vokser mindre enn landsgjennomsnittet.

Fødselsunderskudd og tilflytting

Hamar har et større fødselsunderskudd (minus 79) enn de øvrige kommunene i Hamarregionen. Løten gikk i null, det vil si at de hadde like mange fødte som døde. Ringsaker gikk 40 i minus, Stange 3 i pluss.

- For Hamars del betyr det at vi må ha større økt tilflytting for å opprettholde eller øke veksten i tida framover, sier Einar Busterud.

Ut fra statistikken for 2022, går det da også fram at både Hamar og de to andre bykommunene Lillehammer og Gjøvik har en større innenlands tilflytting enn de mindre kommunene i regionen. 

Innvandring

Hamar har en relativt høy andel av veksten sin på bakgrunn av innenlandsk innflytting og i mindre grad på bakgrunn av innvandring enn våre nabokommuner. 

Se flere tall på SSBs nettside