Dagsturhytta er i Furuberget er bygget i Vågå og fraktet ned til Hamar.  Inne i hytta er det sittebenker, peisovn, to store vinduer og flott utsikt mot Mjøsa. Her kan du ta en rast, varme deg og nyte matpakka! 
I tilknytning til hytta, er det også et toalett, som besøkende kan benytte.

Beliggenhet vist på kart

Kartutsnitt som viser dagsturhyttas beliggenhet i Furuberget.

Om tomta i Furuberget

Dagsturhytta står på en kommunal tomt i nedre del av Furuberget. Området ligger på oversiden av jernbanelinja, der det lenge har vært en stor gapahuk. Området ligger 2-300 meter inne i skogen fra Snekkerstua borettslag.

Tomta ble vurdert som best egnet fordi den har grei atkomst (sti) også for funksjonshemmede, den har utsikt til Mjøsa og plasseringen medførte lite ødeleggelse i terrenget rundt. Furuberget, med alle sine turstier, er allerede også et mye brukt turmål for barnehager og skoleklasser.

Det skal anlegges en ny bålplass med benker i tilknytning til hytta, og det skal opp en utedo. Denne er per nå ikke åpen pga at det jobbes med en driftsavtale om vedlikehold (vi oppdaterer informasjonen her når det er klart). 

Atkomst med bil

Det er begrensede parkeringsmuligheter for bil i nærheten av hytta. Alternativ parkering kan være ved gamle Torps legesenter/Torps kafé og etterpå følge Strandvegen nordover til fots. Du kan også bruke parkeringen ved Prestrudbanene i K.O. Bjerklis veg og gå Furubergvegen til Snekkerstuvegen og inn i Furuberget herfra. 

Finansiering 

  • Innlandet fylkeskommune bruker 17,1 millioner kroner fra spillemidlene til å sponse dagsturhytter i hele Innlandet.
  • Det er Brun Bygg As i Vågå som leverer dagsturhyttene. Du kan se bilder av arbeidet på denne nettsiden.
  • Sparebankstiftelsen i Hedmark har stilt midler til rådighet i gamle Hedmark fylke. 300.000 kroner per hytte.
  • Hamar kommune har gått inn med en egenandel stipulert til 450.000 kroner. 

Dagsturhyttene i Innlandet skal være flotte turmål og møteplasser i nærfriluftslivet der besøkende kan slappe av, varme seg og spise matpakka si. Målet er 46 dagsturhytter i Innlandet innen 2025.

Se galleri-bilder fra åpningen i januar: