Vi ønsker velkommen til et nytt skoleår, og spesielt velkommen til alle årets skolestartere med foresatte som sikkert venter spent på første skoledag!

Skolene og klassetrinnene har ulike oppmøtetider og oppmøtesteder første skoledag. Under finner du oversikt over hva som gjelder for din skole. Mer informasjon om oppstart av skoleåret får du av skolen.

Oppmøte
kl. 8.30: 2.- 7. trinn møter i amfiet bak skolen. 
kl. 9.30: 1. trinn møter i amfiet bak skolen.
Skoledagen slutter kl. 13.00 for alle trinn bortsett fra 4. og 7. trinn som slutter kl. 13.30.

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.25: 2.- 7. trinn møter på skoleplassen. 
kl. 9.00: 1. trinn møter i uteamfiet.
Skoledagen slutter kl. 12.45.

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.30: Alle møter i amfiet. 
Skoledagen slutter kl. 13.00 for alle.

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.25: Oppstart for 2.- 7. trinn. 
kl. 9.00:  Oppstart 1. trinn. Møtes i uteamfiet.

Skoleslutt
kl. 12.30: 1.-3. trinn.
kl. 14.15: 4.-7. trinn.
 

SFO åpner kl. 7.15.

Oppmøte
kl. 08.30: 2.-7. trinn møter ved sine klasserom.
kl. 9.30: 1. trinn møter ved flaggstanga.

Skoledagen avsluttes kl. 13.10.

 

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.15: 2.-7.trinn møter i Amfiet
kl. 9.00: 1. trinn møter ved inngangen til eget klasserom.

Skoleslutt
kl. 12.45: 1. og 2.trinn.
kl. 14.00: 3.-7.trinn.

 
SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.30: 2.-7. trinn møter i Borggården for felles oppstart.

kl. 9.00: 1. trinn møter i Borggården.

Skoledagen avsluttes
kl. 13.15: 1. og 2. trinn.
kl. 13.30: 3. og 4.trinn.
kl. 14.00: 5. og 6.trinn.
kl. 
14.15: 7.trinn.

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.30: 2.-7.trinn møter på skoleplassen.

kl. 9.00: 1.trinn møter på skoleplassen ved SFO-inngang.

Skoledagen slutter kl. 13.05 for alle.

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppmøte
kl. 8.30: 3. - 5.trinn møter ved inngangen til B-bygget.

kl. 8.30: 2.trinn møter utenfor Lillebjørn.
kl. 9.00: 6. og 7. trinn møter ved inngangen til B-bygget.
k
l. 9.30: 1.trinn møter utenfor Lillebjørn.

SFO har ordinær åpningstid kl. 7.30 - 16.30.

Oppstart kl. 8.30.

  • 8. trinn møter i aulaen.
  • 9. trinn og 10. trinn møter i sine baserom.

Ta med iPad (9. og 10.) og skolesekk m/matpakke.

Skoledagen slutter kl 14.00.

Oppstart kl. 8.30.

  • 8.trinn møter opp i aulaen.
  • 9.trinn møter opp i sine nye klasserom.
  • 10.trinn møter i sine klasserom.
  • E-klassen møter opp utenfor biblioteket.

Kantina er stengt. Ta med skolesekk m/drikke og matpakke.

Skoledagen slutter  kl. 14.00 for alle.

Oppstart kl. 8.30.
Alle elever møter i Hanna Winsnes sal (kantina).

Ta med skolesekk og matpakke.

Skoledagen slutter kl. 14.00.

 

La barna gå eller sykle til skolen
Trygg Trafikk anbefaler at alle som kan, går eller sykler til skolen. Det er både positivt for trafikksikkerheten og bra i et miljø- og folkehelseperspektiv. 

- Det er viktig at barna øver på skoleveien sammen med voksne. Denne strekningen skal barna på sikt kunne gå helt alene, uten en voksen hånd å holde i. Da er det viktig at barna føler seg trygg på veien, og vet hva de skal gjøre på de ulike stedene. Øv gjerne på helt konkrete situasjoner. 

- Det er mange positive gevinster ved å ha en aktiv skolevei for barna. Færre foreldre som kjører egne barn gir færre biler på skoleveien og ikke minst lavere risiko for påkjørsler på små trange parkeringsplasser tett på skolegården. Veldig mange skoler er ikke tilrettelagt for at det skal ankomme mange biler på en og samme tid. Dette kan skape uoversiktlige situasjoner med stor risiko for skolebarna. Likevel vet vi at noen må bli kjørt til skolen, men da anbefaler vi at foreldre bruker droppsoner eller andre egnede steder for å stoppe litt unna skolen, sier Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.

 

Skoleruta 2022/23

SFO

Søk skoleskyss