Einar Busterud åpnet møtet med å gratulerer de folkevalgte med årets valg. Å bli valgt er et privilegium; dere er folkets kårne, sa han. Han minnet også om at rollen innebærer et økt søkelys, siden man gjennom et slikt verv som kommunestyre-representant, er en offentlig person.

Både Einar Busterud (BBL) og varaordfører Knut Fangberget (H) ble takket høytidelig av med gode ord og blomsteroverrekkelse.

Ordfører- og varaordførervalget

Vigdis Stensby (BBL) valgt som ordfører.
Jane Meyer (H) valgt som varaordfører.

Kommunestyret i Hamar (totalt 39 mandater) fordeler seg slik: 

 • Arbeiderpartiet 6
 • By- og Bygdelista 12
 • Fremskrittspartiet 2
 • Høyre 6
 • Kristelig Folkeparti 1
 • Miljøpartiet De Grønne 1
 • Pensjonistpartiet 2 
 • Rødt 2
 • Senterpartiet 1
 • Sosialistisk Venstreparti 3
 • Venstre 3

Personene som er valgt:

 • Arbeiderpartiet: Erling Behrens, Hilde Nyutstumoen, Audun Magnus Jensen, Farahnaz Bahrami, Gry Veronica Engli og Tord Kristian Skancke.
 • By- og Bygdelista: Vigdis Stensby, Guro Lilleby, Lars Erik Heitkøtter Bratlie, Einar Busterud, Remo Andre Sjonfjell Martinsen, Inga Borud Bjørke, Morten Aspeli, Lars Meyer, Liv Jerven, Helge Hafsahl Karset, Pål Frank Diesen og Edel Hoelstad.
 • Fremskrittspartiet: Petter Arne Larby og Jostein Kristiansen
 • Høyre: Jane Meyer, Maren Helberg, Thomas Berg Olsen, Morten Finborud, Tor Skraastad og Sigrid Narmo.
 • Kristelig Folkeparti: Geir Lorents Byberg
 • Miljøpartiet De Grønne: Espen Andreas Broks Borgersen
 • Pensjonistpartiet: Sissel Løvhaug Hansen og Tore Nordseth.
 • Rødt: Kirsti Hougen og Nawisa Falahzadeh
 • Senterpartiet: Ivar Skramstad.
 • Sosialistisk Venstreparti: Ole Midthun, Camilla Grønli Øien og Anne Bi Hoffsten.
 • Venstre: Stig Vaagan, Merete Gjør Berg og Thyra Håkonsløkken.
Varamedlemmer til kommunestyret
PartiNavn
ArbeiderpartietOsman Kawkabishad
ArbeiderpartietToril Merete Nysæter
ArbeiderpartietAnne Engli Støldal
ArbeiderpartietGuro Sellin
ArbeiderpartietFred Kristian Norstad
ArbeiderpartietFinn Arne Eriksrud
ArbeiderpartietSvein Hoelseth
ArbeiderpartietMaren Haugerud Gran
ArbeiderpartietAsgeir Frankmo
By- og BygdelistaJoakim Solhaug
By- og BygdelistaChristel Grønqvist Meyer
By- og BygdelistaMarte Bjørli
By- og BygdelistaCathrine Muri
By- og BygdelistaMona Lønning Kjos
By- og BygdelistaInge Anders Hagemann
By- og BygdelistaKnut Wold
By- og BygdelistaKari Svelle Reistad
By- og BygdelistaFrida Li Hoelstad-Sund
By- og BygdelistaCatharina Due Bøhler
By- og BygdelistaMona Ophus Østvang
By- og BygdelistaÅse Kongsvold
By- og BygdelistaKristian Andreas Ulen
By- og BygdelistaRune Onsøien Lysbakken
By- og BygdelistaHelge Flagstad
FremskrittspartietLinda Balestrand
FremskrittspartietGeir Robert Nilsen
FremskrittspartietErling Elsebutangen
FremskrittspartietThomas Skyberg
FremskrittspartietDaniel P. Guldbrandsen
HøyrePål Morken
HøyreHans Christian Hustad
HøyreJo Helgestad
HøyreDag Schartum-Hansen
HøyreGard Engh
HøyreEirik Dahl
HøyreSissel Haugslien
HøyreAnette Paulsen Morken
HøyrePer Gunnar Grosberghaugen
Kristelig FolkepartiDaniel Flugstad
Kristelig FolkepartiCharlotte Veland Hoven
Kristelig FolkepartiMarte Vikanes Sameien
Kristelig FolkepartiIngvild Paddon
Miljøpartiet De GrønneSiri Steinsrud
Miljøpartiet De GrønneAtle Lillehaug
Miljøpartiet De GrønneUlf Jahr
Miljøpartiet De GrønneAnne-Sultana Douvlos
PensjonistpartietTordis Castberg
PensjonistpartietMarit Else Westerhaug
PensjonistpartietJohanne Lillevik
PensjonistpartietHarald Solberg
PensjonistpartietStein Asbjørn Forfang
RødtØyvind Melgavis
RødtSvein Birger Ørsnes
RødtOla Christofer Sterten Owe
RødtLinn-Therese Bern
RødtMarianne Pia B. Bjørgan
SenterpartietAnders Såstad
SenterpartietAgnete Børresen
SenterpartietMads Kristoffer Skraastad
SenterpartietAnette Therese Bekkevold
SenterpartietLars Wiken
Sosialistisk VenstrepartiTom Sagen
Sosialistisk VenstrepartiKarin Andersen
Sosialistisk VenstrepartiFrøydis Elisabeth Sund
Sosialistisk VenstrepartiCaroline Holm Rognstad
Sosialistisk VenstrepartiLeif Jørn Hvidsten
Sosialistisk VenstrepartiRandi Kjøs
VenstreSjur Skjævesland
VenstrePål Enger
VenstreOla Risheim
VenstreElin Andersen
VenstreBenedicte Røvik
VenstreBrede Sørum

Flere valg

Det ble valgt representanter til formannskap og en rekke politiske utvalg i møtet 25. oktober. Når referatet fra møtet foreligger, vil dette kunne leses via lenken. 

Møtet 25. oktober blir også lagt ut i opptak her: https://hamar.kommunetv.no/

Innsynsportalen til Hamar kommune med møtedokumenter og representanter vil også bli oppdatert så snart det lar seg gjøre.

Noen bilder fra møtet 25. oktober