Første område ut til å bli kostet  iHamar, var Rollsløkka, Ankerløkka og Holset. Etter at vi var ferdige her, flyttet kostemannskapene flytte seg til Bekkelaget og deretter Sandvika, før kostingen i Hamar sentrum kunne fortsette. Sist uke har kosting foregått på Bondesvea, Bekkesvea, Hol, Furubergjordet og Dalsjordet.

Gjennom hele april fortsetter vi kosting i både Hamar og Stange mellom klokka 07:00 og 22:00. 

Alt av mannskap og utstyr vil bli brukt, og område for område kostes ferdig før vi forflytter oss videre. Begge kommunene vil bli kostet i løpet av april måned, dersom været tillater det.

Takk for at du viser hensyn

Skilt blir satt opp i gatene i forkant for å informere om hvilke områder som står for tur. Det er viktig at alle respekterer skiltene, for å unngå å skape unødvendig hinder for de som koster, og for å unngå borttauing.

- Takk for at du viser hensyn og ikke parkerer i gatene i den perioden vi er i ditt område.