Snart kommer kuldegradene, og kommunen skal planlegge hvilke skøytebaner som skal islegges den kommende sesongen. 

Hamar kommune oppfordrer derfor alle velforeningene i Hamar om å sende inn en søknad hvis dere vil ha isbane i deres område. Det er viktig å argumentere hvorfor og oppgi hvilken bane det dreier seg om.

Prioriteringen gjøres ut i fra tidligere års bruk, tilgjengelighet til andre isbaner i samme område, samt økonomiske rammer. 

Send e-post til postmottak@hamar.kommune.no med merking isbane 2022/2023. Alle e-poster må være inne før tirsdag 25 oktober.

Hvilke isbaner som får is, og når dette skjer, blir kommunisert på her på nettsiden.