• I sentrumsgater og på kommunale hovedveger brøytes det ved snøfall over 6 cm
  • På fylkesveger og gang- og sykkelveger ved snøfall over 3 cm
  • På riksveger ved snøfall over 2 cm.

Husk å tilpasse farten etter forholdene. Er du syklende eller gående, husk refleks/lys, slik at andre trafikanter ser deg. 

Du kan lese mer om vinterdrifta på vegene våre her