INFORMASJON OM KORONAVIRUSET FRA HAMAR KOMMUNE: 

https://www.hamar.kommune.no/article47862-7966.html

SKOLENE STENGER F.O.M FREDAG 13. MARS

Til alle elever og foresatte på Ajer.

I dag har vi mottatt beskjed fra kommunedirektøren om at alle skoler og barnehager stenger fra og med i morgen fredag. Lærerne vil bruke fredagen til å planlegge den fjernundervisningen som alle elevene på Ajer skal gjennomføre. Vi legger opp til skoleaktiviteter som innebærer at alle elever jobber fysisk i sitt eget hjem de neste 14 dagene. Eventuelt samarbeid med andre elever må skje gjennom digitale kanaler. Nærmere informasjon om hva innholdet i fjernundervisningen blir, kommer fra hvert enkelt team i løpet av morgendagen. Vi ber om at alle foresatte bidrar til at ungdommen som er hjemme jobber med de tildelte skoleoppgavene hver dag mellom klokken 9 og 13. Det må gjerne jobbes mer enn dette, men innenfor denne kjernetiden forventer vi at alle er i aktivitet styrt av lærerne.Om dere har umiddelbare spørsmål rundt stengingen av Ajer, kan dere ta kontakt med undertegnede. Henvendelser rundt det skolefaglige opplegget som kommer i løpet av morgendagen, retter dere til kontaktlærer. Vi håper dere alle forstår nødvendigheten av disse drastiske tiltakene og at dere sørger for at alle elevene følger de råd og regler som gjelder for perioden med fjernundervisning.

Med vennlig hilsen Kristine Waters og Tom Zachariassen Mvh Tom Zachariassen, Ajer ungdomsskole

 

Kontaktinformasjon:
Adresse: Ringgt. 233, 2316 Hamar
Tlf 62 56 34 20 Faks 62 52 16 33

Rektor: Tom Zachariassen

Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune. Skolen ble renovert i 2005 og er bygget for 360 elever.

Skolens profil er musikk, dans og drama og vi setter opp en egenprodusert musikal hvert år. Skolen er organisert i team rundt 60 elever og hvert team har egen base med UV-rom, to grupperom og stort arbeidsrom.

Skolen legger også vekt på mye fysisk aktivitet og deler hvert år ut diplomer til elever som gjennomfører Panser - aktiviteter som utfordrer og får alle til å tøye egne grenser.

VEL MØTT TIL SKOLESTART 2019/20 MANDAG 19. AUGUST KL 08.30

Eksteriørfoto Ajer ungdomsskole

Lenker: