INFORMASJON OM KORONAVIRUSET FRA HAMAR KOMMUNE

www.hamar.kommune.no

SKOLENE HOLDER FORTSATT STENGT ETTER PÅSKE

Til alle elever og foresatte på Ajer.

Sentrale myndigheter har bestemt at skolene fortsatt skal holde stengt for å hindre smittespredning i samfunnet. Barneskolen skal planlegge for at 1.-4. trinn kan komme tilbake 27.4, men for ungdomsskolene sin del ser det ikke ut til å bli noe fysisk oppmøte før tidligst i mai. Vi ber om at alle foresatte fortsatt bidrar til at ungdommen som er hjemme jobber med de tildelte skoleoppgavene hver dag mellom klokken 9 og 13. Det må gjerne jobbes mer enn dette, men innenfor denne kjernetiden forventer vi at alle er i aktivitet styrt av lærerne.Om dere har spørsmål rundt stengingen og evt. åpning av Ajer, kan dere ta kontakt med undertegnede. Henvendelser rundt det skolefaglige digitale opplegget som allerede er planlagt for kommende uke og delt med elevene, retter dere til kontaktlærer. Vi håper dere holder ut og at dere fortsatt bidrar til at alle følger de råd og regler som gjelder for perioden med fjernundervisning.

 

Med vennlig hilsen

Kristine Waters og Tom Zachariassen

 

Kontaktinformasjon:
Adresse: Ringgt. 233, 2316 Hamar
Tlf 62 56 34 20 Faks 62 52 16 33

Rektor: Tom Zachariassen

Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune. Skolen ble renovert i 2005 og er bygget for 360 elever.

Skolens profil er musikk, dans og drama og vi setter opp en egenprodusert musikal hvert år. Skolen er organisert i team rundt 60 elever og hvert team har egen base med UV-rom, to grupperom og stort arbeidsrom.

Skolen legger også vekt på mye fysisk aktivitet og deler hvert år ut diplomer til elever som gjennomfører Panser - aktiviteter som utfordrer og får alle til å tøye egne grenser.

VEL MØTT TIL SKOLESTART 2019/20 MANDAG 19. AUGUST KL 08.30

Eksteriørfoto Ajer ungdomsskole

Lenker: