Kontaktinformasjon:
Adresse: Ringgt. 233, 2316 Hamar
Tlf 62 56 34 20 Faks 62 52 16 33

Rektor: Tom Zachariassen

Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune. Skolen ble renovert i 2005 og er bygget for 360 elever.

Skolen er organisert i team rundt 60 elever og hvert team har egen base med UV-rom, to grupperom og stort arbeidsrom.

 

VEL MØTT TIL SKOLESTART 2020/21 MANDAG 17. AUGUST KL 08.30

8. trinn møter i aulaen  

9. trinn møter på grusbana  

10. trinn møter i uteamfiet 

Ta med iPad (9. og 10.) og skolesekk m/matpakke. 

Skoledagen slutter kl 14.00


Eksteriørfoto Ajer ungdomsskole

Lenker: