Granvegen 8, 2322 Ridabu
Tlf.:
62 56 34 00

Inngangspartiet Ener ungdomsskole


Ener ungdomsskole stod ferdig rehabilitert 1. desember 2005. Skolen fremstår i dag som et praktbygg med en ny elevfløy og en totalrenovert personalfløy.

Vi har et skolebygg som gir fleksibilitet i læringsarbeidet, er funksjonelt og har mange muligheter for flerbruk.

Ener ungdomsskole ble utnevnt til demonstrasjonsskole av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 1.november 2007! Elevene på Ener skal oppnå gode resultater basert på trygghet, trivsel og kunnskap i skolehverdagen. Allsidige aktiviteter i vårt nærmiljø er med på å skape et godt miljø, preget av gjensidig tillit, respekt og samarbeid. Vårt motto er: "Et godt sted å være, et godt sted å lære."

Rommet Hanna WinsnesDen årlige elevundersøkelsen viser at trivselen er høy og at læringsmiljøet er godt, noe standpunktkarakterene og eksamensresultatene bekrefter.

Om arbeidet på Ener:
Vi har arbeidet systematisk og målbevisst i mange år, og det har gitt positive resultater. Vi har et engasjert og endringsvillig kollegium som holder høyt faglig nivå. Vi har et svært godt elevmiljø med positive og dyktige ungdommer. På Ener legger vi stor vekt på å dele kunnskap og kompetanse, og jobber nå med å utvikle gode profesjonelle læringsfellesskap. Derfor er lærerne organisert i team, både på klassetrinn og i fag. Det bidrar til god læringseffekt.
 

Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole. Ved oppstart skoleåret 2017-18 fikk alle ungdomsskoleelever i Hamarskolen hvert sitt nettbrett til bruk i læringen. På Ener investerte vi også i nye digitale tavler i klasserommene. Vi ønsker å være tett på elevenes digitale hverdag og ruste dem for den digitale fremtiden, og for å kunne være det må vi være i det digitale.

 

Ener i nærmiljøet. Vi ønsker gjennom vår profil å være synlige på flere arenaer utenfor skolen. Formålet er å bruke og utvikle de mulighetene vi har i nærmiljøet til økt fysisk aktivitet, friluftsliv og i fagopplæringen. Gjennom vår plan for friluftsliv ønsker vi å ivareta nordmenns ”markatradisjon”, vise elevene opplevelsesmulighetene som finnes i Vangsbygda, øke elevenes lyst til å være ute i naturen og skape et godt elevmiljø gjennom felles opplevelser. Vi prøver også å være positive bidragsytere i nærmiljøet gjennom ulike prosjekter og aktiviteter. Det er etablert et godt og nyttig samarbeid med lokale lag og foreninger.

Lenker: