Granvegen 8, 2322 Ridabu
Tlf.:
62 56 34 00

Inngangspartiet Ener ungdomsskole

Ener ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar, og har plass til 360 elever. Vi har også en spesialpedagogisk avdeling, og har stort fokus på inkludering i det store mangfoldet. Elevene på hvert trinn er organisert i to baser, A og B, med inntil 60 elever i hver, og tre kontaktlærere tilknyttet hver base.

 

Vi har fokus på den aktive eleven, i alle læringssituasjoner. Det betyr at vi ønsker at læring skal foregå med aktive elever som produsenter av egen læring, både i og utenfor klasserommet. Vi ønsker å stimulere skaper- og utforskertrangen, kreativiteten og nysgjerrigheten hos den enkelte elev, både individuelt og gjennom samarbeid. Vi har stort fokus på et trygt og godt skolemiljø, og det er viktig at alle elevene opplever det slik for å ha de beste forutsetningene for læring. Dette bidrar vi til gjennom trygge klasseromsmiljøer, tett og god inspeksjon, og ikke minst gjennom et godt skole-hjem-samarbeid. Våre friluftsturer i nærmiljøet, med og uten overnatting, er også viktig for å skape gode relasjoner mellom elevene og mellom elevene og de voksne.

 

Om arbeidet på Ener:Rommet Hanna Winsnes

Vi er en framtidsrettet skole, med ambisjoner om å ruste elevene for fremtiden. Gjennom å tilegne seg gode digitale ferdigheter, utvikle gode samarbeidsevner og kommunisere godt, være aktive deltakere, kritisk tenkende og kreative, skal våre elever utvikle seg til å bli aktive medborgere som er godt rustet for å mestre egne liv og ta gode, fornuftige og fremtidsrettede valg.

Den årlige elevundersøkelsen viser at trivselen er høy og at læringsmiljøet er godt, noe standpunktkarakterene og eksamensresultatene bekrefter.

 

Lenker: