Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Rådmannens staber i Hamar - Politikk og samfunn

Det er flere avdelinger som er underlagt rådmannen og som utgjør enheten Politikk og samfunn i Hamar kommune:

  • Administrativ avdeling
  • Strategiavdeling
  • Service og kommunikasjon
  • Økonomiavdeling
  • HR- Organisasjons- og personalavdeling
  • IKT forvaltning

IKT-driftstjenester kjøpes av Hedmark IKT.

Send oss en epost:

Sist endret: 30.12.2014
|
|
|