Det er flere avdelinger som er underlagt rådmannen og som utgjør enheten Politikk og samfunn i Hamar kommune:

  • Administrativ avdeling
  • Strategiavdeling
  • Service og kommunikasjon
  • Økonomiavdeling
  • HR- Organisasjons- og personalavdeling
  • IKT forvaltning

IKT-driftstjenester kjøpes av Hedmark IKT.

Send oss en epost: