Det er flere avdelinger som er underlagt rådmannen og som utgjør rådmannens staber i Hamar kommune:

  • Politikk og samfunnsutvikling
  • Økonomiavdeling
  • HR og organisasjon

IKT-driftstjenester kjøpes av Hedmark IKT.