Økonomiavdelingen inngår som en av enhetene i Rådmannens staber. Økonomiavdelingen ledes av økonomisjefen og har oppgaver innenfor følgende områder:  

  • Lønn
  • Regnskap
  • Innfordring/inkasso kommunale krav
  • Skatteoppkreving
  • Økonomisk planlegging
  • Finansforvaltning
  • Innkjøp
  • Systemansvar Agresso

I tillegg er økonomiavdelingen ansvarlig for innkjøp og inngåelse av innkjøpsavtaler.

Kontaktinformasjon:
Økonomisjef: Martin Wilisoo 
Tlf: 62 56 30 00 Fax: 62 56 30 01 Postadresse: Hamar kommune, økonomi, pb 4063, 2306 Hamar.

Lenker: