Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen inngår som en av enhetene i Rådmannens staber. Økonomiavdelingen ledes av økonomisjefen og har oppgaver innenfor følgende områder:  

  • Lønn
  • Regnskap
  • Innfordring/inkasso kommunale krav
  • Skatteoppkreving
  • Økonomisk planlegging
  • Finansforvaltning
  • Innkjøp
  • Systemansvar Agresso

I tillegg er økonomiavdelingen ansvarlig for innkjøp og inngåelse av innkjøpsavtaler.

Kontaktinformasjon:
Økonomisjef: Martin Wilisoo 
Tlf: 62 56 30 00 Fax: 62 56 30 01 Postadresse: Hamar kommune, økonomi, pb 4063, 2306 Hamar.

Lenker:

Sist endret: 06.03.2017
|
|
|