Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Strategiavdelingen i Hamar

Avdelingen har et overordnet, administrativt ansvar for kommuneplanarbeidet i Hamar kommune, dvs. fremskaffe plandata og analysere samfunnsutviklingen for å gi de folkevalgte best mulig beslutningsgrunnlag.

Avdelingen er sammensatt av personer med bred kompetanse innen ulike retninger for å trekke opp strategier for kommunen fremover når det gjelder kommuneplanlegging, teamplanlegging, og være en pådriver i kommunens miljøarbeid.

Avdelingen arbeider i prosjektform i nært samarbeid med folkevalgte organer, medarbeidere i resultatenhetene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere for øvrig.

Kontaktinformasjon:
Leder: Kjell E. Vada
Tlf: 917 02 596  Fax: 62 56 30 01
Postadresse: Hamar kommune, strategiavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar
 

Lenker:

Sist endret: 21.07.2015
|
|
|