Er du bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. (Man kan også bruke alle andre p-plasser.)  Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med forsiden godt synlig. Kortet gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Søknadsskjemaer

Legeerklæringen fylles ut av legen som en dokumentasjon på behovet for parkeringslettelse. 

Trenger du skjemaene i papir, kontakt Innbyggerservice i rådhuset, telefon 62 56 30  00. Eller kom til oss i Hamar rådhus, Vangsvegen 51.