Steder du kan parkere

I Hamar kommune sin app for parkering og i nettbutikken kan du kjøpe parkeringsavtaler. Appen heter Hamar kommune. Du kan kjøpe avtaler følgende steder: 

 • Langtidssone (sone 3202) 
 • Vestre torg p-hus (sone 3212) 

I Vestre torg er det en begrensning på antall parkeringsavtaler. Hvis produktet du kjøper er utsolgt, kan du sette deg på venteliste i vår nettbutikk her

Avtaler du kan velge mellom

 • Månedsabonnement – Avtalen starter på kjøpstidspunktet, og fornyes automatisk hver mnd til kunden avslutter det i appen.
 • Årsabonnement – Avtalen starter på kjøpstidspunktet, og fornyes automatisk hvert år til kunden avslutter det i appen.

Hvis du har bostedsadresse innenfor avgiftssonen i Hamar gjelder egne priser.

Hvis du kjører el-bil eller hydrogendreven bil velger du egne produkter i appen og betaler halv avgift

Bedriftsavtaler

Hvis bedrifter ønsker å kjøpe avtaler til sine ansatte, har de mulighet til det i vår bedriftsportal.

Her kan bedriften opprette profil og kjøpe og administrere avtaler til ansatte. Den ansatte får tildelt avtalen i sin egen parkerignsapp og trenger bare å registrere kjøretøyet. 

Vilkår for parkeringsavtaler

 • Avtalen gjelder kun på anviste og oppmerkede plasser i gjeldende avgiftssone.
 • Parkeringsavtaler er tilgjengelig i følgende soner: 3202 og 3212. 
 • Les alltid skilt og opplysninger på automaten.
 • Avgiftssonenummer finner du på automaten.
 • Kunden er selv ansvarlig for å velge riktig avgiftssone i appen ved kjøp av parkeringsavtale.
 • Kunden er selv ansvarlig for å fornye avtalen ved utløpsdato.
 • Månedsabonnement fornyes hver mnd fra kjøpsdato til du avslutter det selv. Ved fornyelse av abonnement vil avgift bli trukket fra konto 24 timer før ny periode starter. Dersom det er feil kontonummer angitt eller ikke dekning på konto innen start på ny periode, vil abonnementet bli stoppet.
 • Hamar kommune kan stenge avtalen hvis angitt informasjon ikke er korrekt.
 • Prisene kan endres årlig etter kommunestyrets vedtak.
 • Ingen avtaler/abonnementer refunderes som følge av at parkeringsplass/parkeringshus stenges av kommunen/politiet pga spesielle forhold/begivenheter/vedlikehold eller ved at uforutsette force majeur-lignende hendelser medfører at parkeringsplassen blir utilgjengelig. (for eksempel oversvømmelse, brann, etc)
 • All parkering skjer på eget ansvar.
 • Vi viser ellers til forskrift om vilkårsparkering