Brukerrådet for helse- og omsorgstjenester er opprettet av kommunestyret og er et rådgivende organ til kommunenes tjenester. Rådet er en dialogarena og samarbeidspartner for å videreutvikle tjenestene. Rådet skal være en brobygger mellom brukere, pårørende, tjenesteytere og ledere.

Brukermedvirkning

Hamar kommune mener brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne tilby tjenester av høy faglig kvalitet. Vi skal innhente brukernes erfaringer og synspunkter på en systematisk måte og samarbeide om utvikling av tjenestene. Slik skal vi sikre at tilbudene utformes med fokus på det som er viktigst for brukerne.

Hvem sitter i brukerrådet?

Brukerrådet har sju medlemmer, samt 6 vararepresentanter. Medlemmene er i hovedsak rekruttert fra brukerorganisasjoner, men også personer med erfaring fra kommunens tjenester er representert.

Navneliste - disse sitter i Brukerrådet

Hva jobber brukerrådet med?

Brukerrådet sørger for at kommunen innhenter brukererfaringer, blant annet ved å delta i utforming og oppfølging av brukerundersøkelser. Brukerrådet bidrar også i arbeid som vedrører kvalitet og innhold i kommunens tjenestetilbud.

Rådet skal være informert om utfordringer i tjenesten og skal med sin erfaring og kompetanse bidra til positiv tjenesteutvikling.