Kommunens organisering

Hamar kommune er inndelt i fire kommunalområder og kommunedirektøren er øverste adminitrative leder.