Alle kommuner og størreselskaper skal levere en årsmelding sammen med årsregnskapet.  En årsmelding setter, kort fortalt, ord på det som kan leses ut av selve regnskapstallene.

Her kan du lese årsmeldingen for Hamar kommune 2021

Godt jobba! kan vi si om 2021. Vi har gjort  hverandre gode, både ansatte, innbyggere og politikere. Litt som HamKam som markerte 2021 med å spille seg opp i Eliteserien. I Eliteserien skal Hamar også være , både som kommune og som bosted. Og der er vi. Takk til alle som har bidratt til fremragende resultater.
Einar Busterud, Ordfører

Oppsummert kan jeg si at vi sammen har håndtert Covid-krisen med is i magen og varme om hjertet, og det er all grunn til å takke alle som har bidratt på alle måter. Så er det ekstra gledelig å se at det langsiktige arbeidet vårt viser at vi stadig blir flere innbyggere og at vi har kontroll på økonomien. Det gjør at Hamar kommune står støtt – også i årene fremover. 
Christl Kvam, Kommunedirektør