Avdelingen har et overordnet, administrativt ansvar for å fremskaffe data og analysere utviklingen i samfunnet. Dette er nødvendig for å gi de folkevalgte et best mulig grunnlag å fatte beslutninger på.

Avdelingen er satt sammen av personer med bred kompetanse innen ulike retninger med tanke på oppgaver innen kommuneplanlegging, temaplanlegging, miljøarbeid og digitalisering.

Avdelingen arbeider des i nært samarbeid med folkevalgte organer, kolleger i kommunalområdene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere for øvrig.