Avdelingen er satt sammen av personer med bred kompetanse innen ulike retninger med tanke på oppgaver innen kommuneplanlegging, temaplanlegging, miljøarbeid og digitalisering.

Avdelingen har et overordnet, administrativt ansvar for å fremskaffe data og analysere utviklingen i samfunnet. Dette er nødvendig for å gi de folkevalgte et best mulig grunnlag å fatte beslutninger på.

Avdelingen arbeider dels i nært samarbeid med folkevalgte organer, kolleger i kommunalområdene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere for øvrig.

Oppgaver og faområder

Samfunnsutvikling:

  • Strategi
  • Næring
  • Klima og miljø
  • Handling- og økonomiplan

Tjenesteutvikling:

  • GIS (kart-informasjon)
  • IKT
  • Prosjektleder/prosesskompetanse
  • SmartHamar
  • Organisasjonsutvikling