Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

I Hamar har vi bare én valgdag, det er mandag 11. september.