Elever på 1. og 2. trinn betaler mindre for SFO

Fra høsten får elevene på 1. og 2. trinn tilbud om 12 timers gratis SFO etter skoletid. Prisen på full SFO-plass blir også redusert.

I statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget at kommunene i Norge skal tilby 12 timers gratis SFO for 1. trinn. Ordningen er nå besluttet å gjelde også 2. trinnselever fra august 2023. Alle elever på 1. og 2. trinn som søker plass på SFO, får 12 timers gratis kjernetid i skoleåret 2023/2024.

Hva betyr gratis kjernetid?

Hamar kommune tilbyr 12 timer gratis oppholdstid i SFO etter skoletid, fordelt på alle ukedager. Kjernetiden vil variere noe fra skole til skole, men det betyr fra skoleslutt til ca kl. 15:30 hver dag. Mer informasjon kommer fra skolen din i begynnelsen av august.

Hva hvis jeg har behov for større plass?

Hvis du har behov for at barnet er på SFO før skolestart, eller etter kjernetiden, må du vurdere hvor mange dager du har behov for plass. Se pris for ulike plass-størrelser nedenfor. Betaling av mat kommer i tillegg. Har du 100% plass kan barnet være på SFO før og etter skoletid hver skoledag, og i alle feriedager når SFO er åpen. Hvis du har mindre plass, har du samme plass-størrelse i ferier og andre fridager.

Alle plass-størrelser har redusert pris for førstetrinnselever, omtrent halv pris av normal pris. 

Priser SFO 1. trinn
OppholdMatpengerPris
100% plass148916016495 dager før og etter skoletid
80% plass104016012004 dager før og etter skoletid
60% plass4471606073 dager før og etter skoletid
50% plass1601602/3 dager før og etter skoletid
40% plass80802 dager før og etter skoletid
Gratis kjernetid1601605 dager etter skoletid til ca 15:30

Gratisplasser på SFO

Regjeringen har i tillegg kommet med midler til en del gratisplasser på SFO for barn på 1. trinn. Familier med lav inntekt kan søke om disse plassene. 

Her kan du søke om gratisplass

Husk at du må laste opp dokumentasjon på inntekt, enten skattemelding for 2022 eller lønnsslipper for siste tre måneder for alle foresatte barnet bor med.

Endre plass

Hvis de nye prisene gjør at du ønsker å søke om, redusere eller utvide plass-størrelsen går du på inn på skoleportalen og søker om å endre plass.

Her kan du endre plass