• Tilbudet gjelder alle elever på 1.- 4. trinn.
  • Elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov kan også søke om plass i SFO.

Søk om plass på SFO


Prisliste