Utvalg for miljø og oppvekst har arbeidet med framtidig struktur for barnehager og skoler i Hamar. Arbeidet er ikke avsluttet enda, men skal sluttbehandles høsten 2022.

Alle dokumenter i saken finner du i møtekalenderen

Inne i møtekalenderen søker du enklest opp alt om saken ved å skrive SKOLESTRUKTUR i søkefeltet øverst.

Alternativer som utredes for barnehage

 • Hvilke barnehager er det mulig å utvide?
 • Hvilke andre kommunale bygg egner seg for barnehagedrift? Endringer i skolestruktur kan føre til fristillelse av bygg. Denne utredningen starter derfor når fremtidig skolestruktur er valgt.
 • Nybygg. Et forprosjekt for bygging av ny barnehage i sentrum er i gang og innlemmes utredningen. Denne utredningen skal vise alternativene 4, 6 og 8 avdelinger.

Alternativer som utredes for skole

O – alternativet:

 • Beholde dagens skolestruktur og rehabilitere skolebygg med dårlig bygningsmessig standard.


Skoler i sentrum:

 • Alt. 1. Legge ned Storhamar, rehabilitere øvrige skoler etter behov.
 • Alt. 2: Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud etter behov.
 • Alt. 3: Legge ned Storhamar og Solvang skole, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov.

Skoler Øst for E6:

 • Alt. 1 Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu etter behov
 • Alt 2: Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole


Ungdomsskoler:

 • Alt 1: Utvide og rehabilitere Børstad ungdomsskole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole
 • Alt. 2. Erstatte Børstad ungdomsskole med nytt bygg, samt ny gymsal ved Ener ungdomsskole