SFO er åpent 11 måneder i året og holder stengt 4 uker i juli og i forbindelse med 5 planleggingsdager. SFO er åpent i feriene, men i jul- og påskeferie samles SFO i Hamar kommune på en skole. I feriene er SFO åpent 07.30-16.30.