Jubileumspotten til utstyr og lekeapprater ble ved vedtatt av kommunestyret 20. desember i fjor. Kommunedirektøren hadde da i forkant understreket betydningen av å skape positive fornyelser og utbedringer i jubileumsåret 2024 - i tillegg til mer omfattende planer for nybygg og rehabiliteringer, som allerede ligger inne i et lengre perspektiv.

Glede og forventning

Barn, foreldre og foresatte i Hamar har gitt innspill på hva de ønsker seg, og nå er tildelingen klar. 10 millioner kroner er en bra sum med penger, men ønskene og behovene til fornying, har vært mange. Likevel har det blitt noe til alle kommunale skoler og barnehager i Hamar som hadde søkt; fordelt som best man har kunnet.

På Prestrud skole ble ordfører Vigdis Stensby og grunnskoleleder Aslaug Grimsmo møtt med jubel og applaus av elevrådet, da de skjønte at deres største ønske hadde blitt innfridd: Et stort klatrestativ der de kan være både i skoletida og på fritida.

- Dette er så flott for oss! Et klatrestativ er inkluderende, og mange kan være sammen og leke fritt samtidig, sier assisterende rektor Anne-Marit Rustad.

Anskaffelsen, både på Prestrud og andre steder, vil skje så raskt det lar seg gjøre. Det er bare å glede seg til oppgraderingene.  

Skisse som viser hvordan lekeapparetet på Prestrud skole kan bli.

Medvirkning et viktig premiss

Jubileumspotten, som var tilgjengelig, skulle gå til materiell og utstyr som fremmet og økte allsidig aktivitet, og den skulle tilføre elementer som ikke var i nærmiljøet til skolen eller barnehagen fra før. 

Det har vært en forutsetning at barna og elevene skulle medvirke i søknadsprosessen. Det vil si at deres ønsker og stemme måtte komme tydelig frem av søknaden, og det skulle beskrives hvordan medvirkningen hadde foregått. 

Søknadsprosessen

Engasjerte barn og foreldre har gitt sine innspill gjennom Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), slik at disse organene, i samråd med elevråd, styrer og rektorer, kunne fylle ut og sende inn søknaden innen 2. april i år.

Nå, etter at fristen hadde gått ut, har alle søknadene blitt vurdert opp mot gitte kriterier. Grunnskoleledere, barnehageledere og byggeiere har gjennomført en behovsprøving for å avgjøre hvilke søknader som kunne innvilges innenfor rammen på 10 millioner kroner - og  lista er klar.  

Disse skolene får jubileumsmidler

 • Ener ungdomsskole - sandvolleyballbane
 • Greveløkka skole - gatehockeysett, håndballmål, basketkurv og badmintonsett
 • Ingeberg skole - ballbinge, asfalt håndballbane
 • Lovisenberg skole - bordtennisbord, sittegrupper, slanger til skøytebane
 • Prestrud skole - klatrestativ
 • Ridabu skole - ballbinge, stoppnett
 • Rollsløkken skole - pumptrack prosjekt (lekeplassløsning)
 • Solvang skole - gapahuker og grill/bålplass
 • Storhamar skole - mikrofoner

Disse barnehagene får jubileumsmidler

 • Ankerløkken barnehage - lekeslott, oppbevaringsvogner
 • Furuberget barnehage - solseil, aktivitetsputer
 • Hempa barnehage - jungelbil, dobbelt klatrenett
 • Hol barnehage - grillhytte, solseil og utvidelse av sandkasse
 • Ingeberg barnehage - lekehus, sykler og bord
 • Jønsrudløkka barnehage - lekebuss, ballbinge
 • Klukhagan barnehage - grillhytte
 • Kronborg barnehage - lekeapparater
 • Lundbo barnehage - grillhytte
 • Martodden barnehage - solseil, benker og bord
 • Skramstad barnehage - barnebuss, puter
 • Slemsrud barnehage - barnebuss, klatrebane
 • Solvang barnehage - grillhytte
 • Vestenga barnehage - solseil, sittebenker til bålplass
 • Alle barnehagene - påfyll av sand i alle sandkassene

Bilder fra Prestrud skole